AMAÇ


AMAÇLARIMIZ
 


Ankara Şeker Fabrikası’nın pancar ekim sahasında faaliyetlerini sürdüren kooperatifimizin Ankara, Çankırı, Kırıkkale illerine bağlı yerleşim birimlerinde 50.106 ortağı bulunmaktadır.

 

Çalışmalarımızda kimyevi gübre, zirai ilaç, tohum, lastik, tarım alet ve makinalarının uygun fiyatlarla ve zamanında temin edilerek satılması ve bu sayede bölgemizde piyasa fiyatlarını belirleyici bir rol üstlenerek ortaklarımıza hizmet götürülmesi amaçlanmaktadır.

 

Hizmetlerimizin sunulması esnasında üzerinde hassasiyetle durduğumuz başlıca hususlar arasında; ortaklarımızla yakın ilişkiler kurmak, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetlere önem verilmesi, köy çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesi, ortaklarımızın piyasanın en uygun fiyatlarıyla tarımsal girdilerini sağlamak maksadıyla yenilikçi satış şekilleri uygulamak olarak sıralanabilir.

 

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz olan Pankobirlik' in de katkılarıyla, pancar alım fiyatının tespiti, ekim kotalarının belirlenmesi, kati bedel ödemeleri, ekim çapa, sulama, mücadele ve söküm avanslarının yeterince ve zamanında verilmesi konularında ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunularak üreticilerimizin haklarının korunması yönünde öncelikli çalışma konularımız arasındadır.


;