S.S. ANKARA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

SINIRLI SORUMLU ANKARA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 

               Kooperatifimizin 2016 faaliyet yılına ait 55 inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2017 Pazar günü Saat: 10.30’ da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu Türkocağı Caddesi Çetin Emeç Bulvarı No:4 Çankaya/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

               Toplantı nisabının temin edilememesi halinde ikinci toplantı 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü Saat 10.30’ da aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

               Sayın ortaklarımızın hüviyet cüzdanları ile birlikte teşrifleri rica olunur.

 

                                                                                                 Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                             Başkan

                                                                                               M. Muhittin BIYIKOĞLU

 

 

 

 

GÜNDEM :

 

 • 1-Açılış,
 • 2-Genel Kurul Divanının seçimi, ( Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, 

     Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 oy toplayıcı )

 • 3-Saygı Duruşu,
 • 4-Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
 • 5-Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 • 6-Kooperatifimizin 2016 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
 • 7-Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
 • 8-2016 Faaliyet Yılı Müsbet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’ uncu maddesi uyarınca tevzii,
 • 9-2017 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,
 • 11-Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve yedek üyelerinin seçimi,
 • 12- Dilek ve Temenniler,
 • 13-Kapanış