YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN.M.MUHİTTİN BIYIKOĞLU'NUN ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ GAZETE DEMECİ
Ankara Pancar Kooperatifi  Yönetim Kurulu Başkanı                                    Muhittin Bıyıkoğlu şeker fabrikalarının satışa çıkarılmasını eleştirdi. Bıyıkoğlu “14 fabrikanın özelleştirilmesi  yanlıştır.  Yakın gelecekte fabrikaların kapanması, kapatılması Ülke ekonomimize ve Ülkemiz tarım ve Hayvancılığımıza büyük darbe vuracaktır. Bunun sonucu doğacak açığı doldurmak için sırada bekleyen NBŞ üreticileri Bayram edecek, insanımız da Dünyanın en sağlıklı şekeri PANCAR Şekeri yerine zehir olan NBŞ yiyecektir”diyerek tepki gösterdi.
  Şeker fabrikalarının özelleştirilmek amacı ile satışa çıkarmasını yanlış  bulduğunu kaydederek  14 şeker fabrikasının bacasının tütmesi gerektiğine dikkat çeken Ankara Pancar Kooperatifi  yönetim kurulu Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu “Ülkemizde Devlete ait  25 Şeker Fabrikamızdan  14 tanesi  Özelleştirme amacı ile satışa çıkartılmıştır. Bizler pancar üreticileri olarak öncelikli arzumuz bu Fabrikaları alanların ,bu fabrikaları daha modern hale getirerek üretimine devam etmesi, bacalarının tütmesinin devam etmesidir. Ülkemizde Yüce Atatürk’ün talimatı ile 25 Aralık 1925 tarihinde temeli atılan ve 26 Kasım 1926 tarihinde işletmeye açılan ilk şeker fabrikamız Alpullu ile şeker üretimimiz başlamış ve aradan geçen 92 yılda Türkşeker çatısı altında 25, Pancar Kooperatifleri Birliği PANKOBİRLİK çatısı altında 5 ve 3 Özel fabrika olmak üzere toplam 33 fabrikamız üretim yapmaktadır. 33 Fabrikamız 2001 yılında çıkartılan Şeker Kanunu ile getirilen kotalı sisteme göre üretim yapmaktadır.  Türkiye şeker ihtiyacının % 90’ı pancar şekeri ile bu 33 fabrika tarafından, % 10’u NBŞ adı verilen mısır şurubu, tatlandırıcılar tarafından karşılanmaktadır. Bakanlar Kurulu NBŞ kotasını % 50 arttırmaya ve azaltmaya yetkilidir ancak bu yıla kadar bu yetki hep artış yönünde kullanılmıştır.

NBŞ YANİ TATLANDIRICI ÜRETENLER İLE PANCAR ŞEKERİ ÜRETEN BİZLER ARASINDA KIYASIYA BİR SAVAŞ SÜRMEKTEDİR

 Türkşekerin Ülkemiz Pancar Şekeri  üretiminde payı 25 fabrikası ile % 45, Pankobirlik’in 5 fabrikası ile % 40 ve 3 özel fabrikanın payıda % 15 dir.  NBŞ yani tatlandırıcı üretende 5 fabrika mevcuttur. Bu 5 fabrikanın en büyüğü biri kendine diğeri de Ülker ile ortak olduğu Cargill şirketine aittir. Ülkemiz Dünya pancar şekeri üretiminde ABD, Fransa,Almanya ve Rusya ‘dan sonra 5.ci sıradadır. Avrupada ’da 4.cü sıradadır. Türkşekerde Dünyanın şeker sanayi alanında en büyük 10 kuruluşundan biridir. Ülkemizde 2001 yılından bu yana NBŞ yani tatlandırıcı üretenler ile pancar şekeri üreten bizler arasında kıyasıya bir savaş sürmektedir.  NBŞ üreten 5 fabrikanın yıllık yaklaşık 1 milyon ton tatlandırıcı üretim kapasitesi mevcuttur. Kendilerine Şeker Kanunu ile yıllık 250-275 bin ton üretim izni verilmekte, Bakanlar Kurulu kararı ile bu miktar 375-400 bin tona çıkartılmaktadır. Bu firmalar başta ABD destekli Cargill olmak üzere sürekli kendilerine verilen % 15 payının yetersiz olduğunu, bu sınırın önünün açılması gerektiğini, kapasitelerini tam kullanmak istedikleri konusunda TBMM de lobi yapmaktalar, Cargill şirketinin arkasındaki ABD başkanları ülkemize baskı yapmaktadır.

       Ülkemizde ve Dünya’da şeker sanayi  tek başına çok karlı bir sektör değildir. Bu işe girenler ancak uzun vadede arzu ettikleri kara ulaşabilirler. Daha iyi kar elde etmeleri için şeker ve şekerli mamullere Katma Değer ekleyici yatırımlara yönelmemeleri, yani bu alanda ciddi boyutta yatırım yapmaları gerekir.    Satışa çıkartılan bu 14 fabrikanın 4 tanesi, Erzurum, Erzincan,Muş ve Kastamonu sosyal amaçlı,küçük kapasiteli, bölge insanına iş, nakliye sağlamak, tarım ve hayvancılığa destek olmak amacı ile kurulmuş fabrikalardır. Diğer 10 fabrika ise zarar etmeyen fabrikalardır. Örnek olarak Ilgın Fabrikasının karı 33 milyon TL’dir.  Bu fabrikalara 2001 yılından bu yana satılacak diye ciddi hiçbir yatırım yapılmamıştır, modernizasyon yapılmamıştır.  Bu fabrikaları alacak kişiler için 5 yıl üretim şartı vardır, üretimi durdurup kapattıkları takdirde şartnamedeki  ceza çok ufak bir rakamdır.

14 FABRİKANIN DA BACALARI TÜTMEYE DEVAM ETMELİDİR

       Türkiye’de  pancar şekeri sektöründe siyasilerin anlayamadığı veya anlamak istemediği bir husus vardır. O da pancar demek sadece şeker demek değildir. Şeker pancarı Ülkemizde katma değeri en yüksek sanayi bitkilerinden biridir. Üretilen  1 TL lik şekere karşılık Ülkemiz ekonomisine yüzbinlerce insanımıza sağladığı 4-5 aylık iş, onbirlerce kamyoncumuza sağladığı nakliye imkanı, hayvancılığa sağladığı milyonlarca ton en ucuz yem olan pancar küsbesi,  yerine ekilen mahsulde sağladığı en az % 20 verim artışı, 1 dekar pancar tarlasından ülkemizin yaptığı 140 dolarlık maya ihracatı, yine 1 dekar pancar tarlasından elde edilebilecek geleceğin yakıtı  264 dolarlık( 660 litre bioetanol) ile en az 2 TL de katma değer sağlar. Ülkemiz Orta Doğu ve Balkanların en büyük maya üreticisidir. Mayanın ham maddesi ise pancar yan ürünü melastır. Pancar bitkisi ayrıca en çevreci bitkilerin başında gelmektedir. Pancar bitkisi havadan Karbon dioksiti alır fotosentez ile şekere çevirir ve havaya oksijen salar. 1 dekar pancar tarlasındaki pancar bir sezon boyunca 6 yetişkin insanın bir yıllık oksijen ihtiyacını sağlar. Özelleştirme sonrası birkaç yılda bu fabrikalar kapanmaya başladıkça Türkşekerin % 45 olan payı aşağıya çekilecek, doğacak açık NBŞ sektörü tarafından karşılanacaktır. Dolayısı ile bu firmalar bayram edeceklerdir.  14 fabrikanın tamamı kapandığında Türkşekerin payı % 20 lere gerileyecek, Cargill ve yandaşlarının payı artacak, % 15 lerden % 30-35 lere çıkacaktır. Onların arzu ettikleri de budur zaten.Ülkemiz tam anlamı ile bir NBŞ cenneti olacaktır onlar için.

      Dünya’da en büyük pancar şekeri üreticisi ABD’de % 2, Fransa’da, İngiltere’de, Danimarka’da, Avusturya’da, İsveç’te, Çek Cumhuriyetinde, Yunanistan’ da  ve Rusya’da NBŞ oranı sıfırdır. Almanya’da % 2 dir.   NBŞ’nin yani mısır şurubundan elde edilen glikoz,izoglikaz, yüksek yoğunluklu glikoz ve fruktozun insan sağlığına çok zararlı olduğu, üretiminde kullanılan cıvanın mamulün içinde kaldığı ispatlanmıştır. Ülkemizde de Diabet, kolon kanseri, pankreas kanseri vakaları son 10 yılda 2 katını aşmıştır. Dünya bu maddeye çok sınırlı izin verir iken bizim onların 10-15 katı izin vermemiz insanımızın sağlığı açısından bir felaket olacaktır.

 İNSANIMIZIN SAĞLIĞININ PARA İLE ÖLÇÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

      Alıcıları tarafından yakın gelecekte kapatılmak, daha sonra da arsaları üzerinden RANT elde etmek ve ABD destekli  CARGİLL’e yol açmak amaçlı bu satış sonrası bu 14 şeker fabrikasının kapanması demek o bölgelerde başta İşçilik olmak üzere, Tarım,Hayvancılık ve Nakliye sektörlerine çok büyük darbe vuracaktır. Ülkemiz ihracatta kan kaybedecektir. Bu fabrikaların satışından Devletimizin 5 yılda elde edeceği gelir maksimum 1.5 – 2 milyar dolar olacaktır, ama uğrayacağımız kayıp bu rakamları katlayacaktır.

       Netice olarak bu 14 fabrikanın Özelleştirilmesi  YANLIŞTIR.  Yakın gelecekte fabrikaların kapanması, kapatılması Ülke ekonomimize ve Ülkemiz Tarım ve Hayvancılığımıza büyük darbe vuracaktır. Bunun sonucu doğacak açığı doldurmak için sırada bekleyen NBŞ üreticileri Bayram edecek, insanımız da Dünyanın en sağlıklı şekeri PANCAR Şekeri yerine zehir olan NBŞ yiyecektir.Bu yoldan mutlaka dönülmelidir. Dünyanın en liberal Ülkesi ABD’de şeker fabrikalarının % 100’ü, Avrupa’nın büyük üreticileri Fransa ve Almanya’da şeker fabrikalarının da % 85’i  Pancarı üreten PANCAR  KOOPERATİFLERİNE aittir. Türkiye’de de Pancar Çiftçilerinin payı % 40 dır. 5 fabrikamız başarı ile işletilmektedir. Dünya’da uygulanan bu sistem gibi bu Fabrikalar PANKOBİRLİK eliyle işletilmelidir. Bu 14 Fabrikanın da bacaları tütmeye devam etmelidir”dedi.